Tầm nhìn

Khoa Kỹ thuật & Khoa học máy tính của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) hướng đến là một trong những khoa cung cấp các chuyên ngành lĩnh vực kỹ thuật & khoa học máy tính chuẩn quốc tế hàng đầu Việt Nam thông qua sự xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu, hợp tác và phục vụ cộng đồng.

Sứ mệnh

Khoa Kỹ thuật & Khoa học máy tính của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) kiên định với sứ mạng xuất sắc trong nghiên cứu và đào tạo các chuyên ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật & khoa học máy tính. Từ đó thúc đẩy sinh viên vượt qua mọi ranh giới, góp phần tác động đến sự phát triển của xã hội Việt Nam và thế giới.

Giá trị cốt lõi

Là một Khoa thuộc Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, Khoa Kỹ thuật & Khoa học máy tính theo đuổi sự sáng tạo trong nghiên cứu và đào tạo lĩnh vực kỹ thuật & khoa học máy tính; tôn trọng nền văn hóa đa dạng, toàn diện; luôn đánh giá cao cũng như thúc đẩy thành công của cá nhân và tập thể.

SỰ XUẤT SẮC và TOÀN VẸN – Nỗ lực mang đến sự xuất sắc trong nghiên cứu và đào tạo lĩnh vực kỹ thuật & khoa học máy tính, chúng tôi tin rằng sự xuất sắc đòi hỏi sự toàn vẹn, đổi mới và cải tiến liên tục.

SỰ TÔN TRỌNG – Sự xuất sắc được phát huy mạnh mẽ trong môi trường nơi mọi người có thể theo đuổi đam mê. Khoa luôn tôn trọng, tin tưởng, thúc đẩy mọi người cùng phát triển và hạnh phúc.

SỰ HỢP TÁC – Cam kết phục vụ đất nước và thế giới cũng như để đạt được thành công trong nghiên cứu và đào tạo lĩnh vực kỹ thuật & khoa học máy tính, Khoa luôn tôn trọng sự tương tác, gắn kết với cộng đồng cũng như các tổ chức trong và ngoài nước.