Khoa Kinh doanh & Luật

Thực tập

Danh mục công ty bảo trợ thực tập

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn luôn hướng tới đào tạo sinh viên năng động, tự tin, bản lĩnh, tự lập để có thể thích ứng với những thách thức trong công việc và thăng tiến trong tương lai. [...]

Thực tập tốt nghiệp

Thực tập tốt nghiệp được thực hiện cho sinh viên học xong học kỳ 7 đối với bậc đại học và học xong học kỳ 5 đối với sinh viên bậc cao đẳng. 1. Trường tổ chức tập huấn kỹ [...]

Thực tập thực tế

Thực tập thực tế được áp dụng cho sinh viên đại học đã học xong học kỳ 4 (*), tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tiễn, áp dụng các kiến thức đã tích lũy [...]

Go to Top