Khoa Kinh doanh & Luật

Khối ngành Kinh doanh thuộc Khoa Kinh doanh & Luật của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đã được đã chính thức được công nhận đạt kiểm định bởi Hội đồng kiểm định quốc tế các trường đại học đào tạo ngành Kinh doanh (IACBE) có trụ sở tại 11960 Quivira Road, Suite 300, Overland Park, Kansas 66213, Hoa Kỳ. Để biết danh sách các chương trình đã được kiểm định, vui lòng xem trang trạng thái thành viên IACBE của chúng tôi tại ĐÂY

Go to Top