Khoa Kinh doanh & Luật

Ngành Kinh doanh thuộc Khoa Kinh doanh & Luật của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đã chính thức được công nhận đạt kiểm định bởi Hội đồng kiểm định Quốc tế các trường đại học đào tạo ngành Kinh doanh Hoa Kỳ (IACBE). Để biết danh sách các chương trình đã được kiểm định, vui lòng xem TẠI ĐÂY

Danh sách tốt nghiệp

Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2019

Danh sách sinh viên tốt nghiệp 2019 - đợt 1 Đại học khóa 8 Đại học khóa 7 Đại học khóa 6 Danh sách sinh viên tốt nghiệp 2019 - đợt 2 Đại học khóa 8 Đại học khóa 7 [...]

Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2018

Danh sách sinh viên tốt nghiệp 2018 - đợt 1 Đại học khóa 7 Đại học khóa 6 Đại học khóa 5 Danh sách sinh viên tốt nghiệp 2018 - đợt 2 Đại học khóa 7 Đại học khóa 6 [...]

Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2016

Danh sách sinh viên tốt nghiệp 2016 - đợt 1 Đại học khóa 5 Đại học khóa 4 Đại học khóa 3 Cao đẳng khóa 6 Cao đẳng khóa 5 Cao đẳng khóa 4 Cao đẳng khóa 3 Danh sách [...]

Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2017

Danh sách sinh viên tốt nghiệp 2017 - đợt 1 Đại học khóa 3 Đại học khóa 4 Đại học khóa 5 Đại học khóa 6 Cao đẳng khóa 3 Cao đẳng khóa 5 Danh sách sinh viên tốt nghiệp [...]

Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2015

Danh sách sinh viên tốt nghiệp 2015 - đợt 1 Đại học khóa 2 Đại học khóa 3 Đại học khóa 4 Cao đẳng khóa 2 Cao đẳng khóa 3 Cao đẳng khóa 4 Cao đẳng khóa 5 Liên thông [...]

Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2014

Danh sách sinh viên tốt nghiệp 2014 - đợt 1 Đại học khóa 1 Đại học khóa 2 Đại học khóa 3 Cao đẳng khóa 2 Cao đẳng khóa 3 Cao đẳng khóa 4 Liên thông khóa 1 Liên thông [...]

Go to Top