Hội Thi Olympic Tin Học Siu Mở Rộng 2019

Nhằm khuyến khích phong trào học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên, Trường Đại học quốc tế Sài Gòn (SIU) tổ chức “Hội thi Olympic Tin học SIU mở rộng 2019”.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn