Hội thảo “Xây dựng thành công thương hiệu”

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chương trình hội thảo “Xây dựng thành công thương hiệu”.

 

 

 

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn