Hội thảo “Web Development with AWS”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên Khoa Công nghệ thông tin về chương trình hội thảo “Web Development with AWS” do Tiến sĩ Vũ Trọng Hải – giảng viên cơ hữu SIU, chuyên gia về điện toán đám mây của Amazon Web Services – Amazon Inc. , Hoa kỳ phụ trách.

Hội thảo “Web Development with AWS”

Hội thảo “Web Development with AWS”

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn