Hội thảo với chủ đề “Những kỹ năng mềm cần thiết khi làm việc trong môi trường quốc tế, đa văn hóa”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 15 về chương trình hội thảo với chủ đề “Những kỹ năng mềm cần thiết khi làm việc trong môi trường quốc tế, đa văn hóa”

Hội thảo với chủ đề  “Những kỹ năng mềm cần thiết khi làm việc trong môi trường quốc tế, đa văn hóa”

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn