Hội thảo về lĩnh vực Marketing, quảng cáo với chủ đề “The Most “Human” Job in the World”.

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chương trình hội thảo về lĩnh vực Marketing, quảng cáo với chủ đề “The Most “Human” Job in the World”.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn