Hội thảo “Tư vấn và định hướng nghề nghiệp ngành Công nghệ thông tin”

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Khoa học máy tính về chương trình hội thảo “Tư vấn và định hướng nghề nghiệp ngành Công nghệ thông tin” do đại diện các công ty Officience, CMC SISG, FPT IS phụ trách.

 

<

 

<

 

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn