Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo của Google”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên về chương trình hội thảo “Trí tuệ nhân tạo của Google” do Thầy Nguyễn Chí Hiệp – tốt nghiệp Tiến sĩ tại North Carolina State University chuyên ngành Khoa học máy tính phụ trách.

 

 

 

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn