Hội thảo “Startups and Financing”

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Thương mại quốc tế và Kinh tế đối ngoại về chương trình hội thảo “Startups and Financing” do Ông Erik Hille phụ trách.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn