Hội thảo “Startups and Financing”

Sáng 19/12/2018, ĐH Quốc tế Sài Gòn tổ chức hội thảo “Startups and Financing” thu hút sinh viên các chuyên ngành Thương mại quốc tế và Kinh tế đối ngoại.

Chủ trì hội thảo, ông Erik Hille – CEO Công ty Syzygy Partners LLC – Florida, USA đã chuyển tải đến sinh viên nhiều kiến thức mới liên quan đến khởi nghiệp như: quá trình hình thành, thử thách của các công ty khởi nghiệp; giải pháp huy động vốn của các công ty; cách thức dùng tài sản trí tuệ để kêu gọi đầu tư…


Mr. Erik Hille – CEO of Syzygy Partners LLC – Florida, USA

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn