Hội thảo “Sở hữu trí tuệ” do Giáo sư Nguyễn Ngọc Xuân Thảo

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường tham dự hội thảo “Sở hữu trí tuệ” do Giáo sư Nguyễn Ngọc Xuân Thảo (Xuan-Thao Nguyen) – Giáo sư luật mang học hàm Gerlad L. Bepko, Giám đốc Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo, Trường Luật Robert H. McKinney, Đại học Indiana (Hoa Kỳ)

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn