Hội thảo “Phương pháp và kỹ năng thuyết trình”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và Quản trị kinh doanh giảng dạy bằng tiếng Anh về chương trình hội thảo “Phương pháp và kỹ năng thuyết trình” do TS. Nguyễn Trần Phi Yến – Tiến sỹ Quản trị kinh doanh của Đại học Paris School of Business, Pháp và Co-Founder của ZigZag Career, Gyla.info, The Makers phụ trách.

Hội thảo “Phương pháp và kỹ năng thuyết trình”

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn