Hội thảo “Phương pháp nghiên cứu khoa học”

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh khóa 1 về chương trình hội thảo “Phương pháp nghiên cứu khoa học” do Giáo sư Stephen Teo phụ trách.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn