Hội thảo “Nâng cao ý thức về an toàn và bảo mật email”

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên về chương trình hội thảo “Nâng cao ý thức về an toàn và bảo mật email” do Công ty VNETWORK phụ trách.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn