Hội thảo “Logistics Jobs” do đại diện các công ty STC Group – Hà Lan và STC Tân Cảng phụ trách

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 9, 10, 11 chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing và khóa 9, 10, 11, 12 chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế về chương trình hội thảo “Logistics Jobs” do đại diện các công ty STC Group – Hà Lan và STC Tân Cảng phụ trách.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn