Hội thảo khoa học năm học 2019-2020 “TEACHING BEYOND THE LIMITS”

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ngoại ngữ có vai trò và vị trí quan trọng trong sự nghiệp giáo dục đào tạo và trong công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước.

Thực tiễn mở cửa hội nhập, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ quốc tế giữa nước ta với các nước trên thế giới và kinh nghiệm của các nước phát triển và các nước công nghiệp mới trên thế giới cũng như trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã chỉ rõ ngoại ngữ là điều kiện cần thiết, đồng thời cũng là công cụ, phương tiện đắc lực, hữu hiệu để hội nhập và phát triển trong thời đại ngày nay.

Thành thạo ngoại ngữ là yêu cầu tất yếu của lao động có kĩ thuật cao nhằm đáp ứng các quy trình công nghệ thường xuyên được đổi mới, mà biết ngoại ngữ còn là một năng lực cần thiết đối với con người Việt Nam hiện đại. Ngành giáo dục, trọng tâm là các cơ sở giáo dục đại học, có vị trí đặc biệt quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có đào tạo nhân lực ngoại ngữ.

Ngoài sứ mạng đào tạo, cơ sở giáo dục đại học còn là nơi để các nhà khoa học, giảng viên nghiên cứu, sáng tạo ra sản phẩm khoa học, công nghệ tiên tiến. Có thể nói, hoạt động KHCN nói chung và NCKH nói riêng trong hệ thống các trường đại học được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo ra những tri thức mới, sản phẩm mới, cải cách quy trình công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm phục vụ cho sự phát triển của đất nước.

Các báo cáo khoa học có nội dung khá đa dạng và phong phú, tập trung vào các lĩnh vực như nghiên cứu phương pháp giảng dạy ngoại ngữ ; nghiên cứu giáo dục ngôn ngữ; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ngoại ngữ; nghiên cứu về ngôn ngữ.

Thực hiện tốt tiến trình hợp tác giữa Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn (SIU) và Trường Quốc tế Á Châu trong năm học 2019-2020, Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn (SIU), Trường Quốc tế Á Châu, tổ chức Worldlink và NXB Cengage cùng hợp tác tổ chức hội thảo trong lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục, đào tạo trong và ngoài nước.

Đây cũng chính là lý do, Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề như sau: “TEACHING BEYOND THE LIMITS”.

 

 

1. Mục đích

– Khuyến khích và tạo điều kiện cho giảng viên và giáo viên trao đổi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy, phát triển chuyên môn,

– Tạo không khí thi đua sôi nổi giữa giảng viên và giáo viên, tạo động lực tích cực cho giảng viên trong nhiệm vụ không ngừng học hỏi, nâng cao chuyên môn và cập nhật phương pháp giảng dạy mới,

– Thực hiện NCKH theo Quy định chế độ làm việc của Giảng viên,

– Áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại vào thực tiễn của lớp học,

– Thực hiện tốt tiến trình hợp tác giữa Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn (SIU) và Trường Quốc tế Á Châu,

– Giới thiệu Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn (SIU), Trường Quốc tế Á Châu trong lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục, đào tạo trong và ngoài nước.

2. Thời gian

Thời gian: 7:30 – 12:10 ngày 11 tháng 7 năm 2020

3. Địa điểm tổ chức

– Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn (SIU), Federal Hall, 8C Tống Hữu Định – Phường Thảo Điền – Quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thành phần tham dự

– Các nhà khoa học và Giảng viên Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn,

– Khách mời chuyên gia ngôn ngữ học từ các tổ chức giáo dục,

– Giáo viên Trường Quốc tế Á Châu,

– Sinh viên Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn.

5. Báo cáo viên và phản biện tham luận

Các nhóm tham gia Hội thảo cấp hệ thống là các đại diện xuất sắc nhất của các cơ sở sau khi vượt qua vòng loại tại cơ sở. Mỗi nhóm có tối đa 25 phút chuẩn bị và trình bày.

Đề tài tham luận bao gồm các phương pháp giảng dạy hiện đại trong ngành Ngôn ngữ anh, cụ thể :

a. Digital Citizenship – How to educate and incorporate digital citizenship in lesson activities using technology.

b. Multiple Intelligences – How to use MI to make classes more interactive and interesting.

c. Active Learning – How to apply active learning in the classroom to make teaching more interactive, involving and meaningful.

d. Cooperative Learning – How to get the most out of peer to peer interactions and multiply learning outcomes through group work.

e. Peer assessment in learning Speaking skill.

f. Applying online cooperative learning, to enhance Writing skill of SIU junior English major’s.

g. Difference between LIVE and Traditional Online Program.

– Đại diện đối tác trình bày tham luận 1: Giáo viên Trường Quốc tế Á Châu (cơ sở Cao Thắng)

– Đại diện đối tác trình bày tham luận 2,3: Giáo viên Trường Quốc tế Á Châu (cơ sở Trần Nhật Duật & Văn Thánh)

– Đại diện đối tác trình bày tham luận 4: Giáo viên Trường Quốc tế Á Châu (cơ sở Thái Văn Lung & Nguyễn Văn Hưởng)

– Đại diện giảng viên trình bày tham luận 5: Giảng viên Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn (SIU)

– Đại diện đối tác trình bày tham luận 6: Giáo viên Trường Quốc tế Á Châu (cơ sở Cộng Hòa)

– Đại diện giảng viên trình bày tham luận 7: Giảng viên Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn (SIU)

– Ngoài ra, có sự thuyết trình đặc biệt của khách mời – đại diện tổ chức Worldlink về: “Difference between LIVE and Traditional Online Program.

– Tất cả giảng viên – giáo viên tham dự cuộc thi được cấp giấy chứng nhận và công trình công bố trên trang điện tử SIU Review.

– Các sáng kiến đổi mới phương pháp giảng dạy tham gia vòng chung kết sẽ được gởi đăng ký tham gia các tạp chí khoa học quốc gia và quốc tế.

Giải thưởng cá nhân hay tập thể cho các bài đạt công trình nghiên cứu khoa học được đăng tạp chí:

• Tạp chí trong nước có chỉ số ISSN: 2 triệu/bài

• Tạp chí trong nước trong danh mục HĐCDGSNN chấp nhận: 5 triệu/bài

• Tạp chí Scopus & ISI: 50 – 80 triệu/bài

 

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn