Hội thảo “Internship effectiveness”

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 8, 9 và ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế, Marketing khóa 10 về chương trình hội thảo “Internship effectiveness” do Giáo sư Stephen Teo và đại diện các công ty Decision Lab, Golden Link, ASSIST Asia phụ trách.

 

 

 

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn