Hội thảo “Intellectual Property and the Making of the United States”

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Marketing, Khoa học máy tính về chương trình hội thảo “Intellectual Property and the Making of the United States” do GS. Nguyễn Ngọc Xuân Thảo (Xuan-Thao Nguyen) phụ trách.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn