Hội thảo “How Covid-19 Changes The Global Value Chain”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên khoá 13 ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và tiếng Việt) và sinh viên khóa 11, 12, 13 chuyên ngành Thương mại quốc tế, Kinh tế đối ngoại, Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng về chương trình hội thảo “How Covid-19 Changes The Global Value Chain” do đại diện Tân cảng STC, STC Group tại Việt Nam và Hà Lan, Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Tín Thương và Co-op Mart phụ trách.

 

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn