Hội thảo HIV/AIDS 2012

Hình ảnh của lễ hội: 

sliceshow
* Thể lệ cuộc thi
* Các câu hỏi HIV/AIDS
* Video Clip tham khảo

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn