Hội thảo “COVID-19 – Challenges and Opportunities in Logistics”

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 10, 11, 12, 13 chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh), Marketing, Thương mại quốc tế, Kinh tế đối ngoại, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng và khóa 10 chuyên ngành Quản trị kinh doanh về chương trình hội thảo “COVID-19 – Challenges and Opportunities in Logistics” do đại diện các công ty Tân cảng Sài Gòn, Ben Line Agencies, Embassy Freight Services, Kuehne-Nagel Việt Nam, Tín Thương – Investment Trading JSC phụ trách.

Hội thảo “COVID-19 – Challenges and Opportunities in Logistics”

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn