Hội thảo chủ đề “Học tập hướng về xã hội sáng tạo” của cựu thủ tướng Israel – ông Ehuh Barak

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 14 về chương trình giao lưu cùng sinh viên với chủ đề “Học tập hướng về xã hội sáng tạo” của cựu thủ tướng Israel – ông Ehuh Barak.
Hội thảo chủ đề “Học tập hướng về xã hội sáng tạo” của cựu thủ tướng Israel – ông Ehuh Barak

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn