Hội thảo chủ đề “ĐỔI MỚI DẠY – HỌC VỚI CHATGPT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO” danh cho học viên, sinh viên KHMT

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể học viên cao học và sinh viên ngành Khoa học máy tính về hội thảo chủ đề “ĐỔI MỚI DẠY – HỌC VỚI CHATGPT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO”

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn