Học môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 4 học môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh như sau:

Thời gian: Sáng 7: 30 – 11:30 từ ngày 02/07/2012 đến ngày 08/08/2012.

Địa điểm: Sân trường Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn.

Lưu ý:

  • Sinh viên mặc đồng phục trong thời gian học môn Giáo dục Quốc phòng.
  • Sinh viên nào không tham dự, đi trễ hoặc về sớm sẽ tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập và những vấn đề liên quan khác.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn