Thông tin tuyển sinh Đại học 2022

Chính sách học bổng đối với học sinh toàn quốc

1. Chương trình học bổng thường niên

– 20 suất học bổng Chủ tịch SIU toàn phần gồm: học phí khoảng 216,4- 559,6 triệu/suất và sinh hoạt phí (trị giá 80 triệu đồng/suất) 4 năm đại học dành cho học sinh xuất sắc của các trường THPT trên toàn quốc.

– Học bổng doanh nghiệp tài trợ tìm kiếm lãnh đạo trẻ trị giá 30% toàn khóa cho các chuyên ngành: Luật kinh tế quốc tế, Quản trị du lịch, Kinh tế đối ngoại, Thương mại điện tử, Kế toán – kiểm toán, kế toán doanh nghiệp, Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng, Tâm lý học trị giá khoảng 64,9- 167,7 triệu/suất.

– Học bổng 20% toàn khóa học trị giá khoảng 102,9- 119,9 triệu/suất do Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu (GAIE) tài trợ dành cho học sinh đăng ký chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh ngành Quản trị kinh doanh.

– 100 suất học bổng trị giá 30% học phí năm 1 trị giá khoảng 16,2- 42 triệu/suất cho tất cả học sinh THPT trên cả nước đăng ký và hoàn tất hồ sơ nhập học sớm nhất.

– Học bổng 10% học phí năm 1 trị giá khoảng 5,4 – 14 triệu/suất cho tất cả thí sinh nhập học.

2. Quỹ phát triển tài năng dành cho các chuyên ngành của Khoa Kỹ thuật & Khoa học máy tính

– Học bổng 100% học phí 4 năm tại SIU dành cho học sinh xét tuyển kết quả THPT tổ hợp 3 môn đạt từ 25 điểm trở lên, không cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng; Xét điểm học bạ lớp 12 với 3 môn tổ hợp đạt từ 25 điểm trở lên và có học lực giỏi cả năm lớp 12; Xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM đạt từ 950 điểm trở lên (216,4 -559,6)

– Học bổng 60% học phí 4 năm tại SIU dành cho học sinh xét tuyển kết quả THPT tổ hợp 3 môn đạt từ 24 điểm trở lên, không cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng; Xét điểm học bạ lớp 12 với 3 môn tổ hợp đạt từ 24 điểm trở lên và có học lực Khá cả năm lớp 12; Xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM đạt từ 900 điểm trở lên (129,8 – 335,8)

– Học bổng 40% học phí 4 năm tại SIU dành cho học sinh xét tuyển kết quả THPT tổ hợp 3 môn đạt từ 23 điểm trở lên, không cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng; Xét điểm học bạ lớp 12 với 3 môn tổ hợp đạt từ 23 điểm trở lên và có học lực khá cả năm lớp 12; Xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM đạt từ 850 điểm trở lên (86,6 – 223,8)

3. Học bổng dành cho ngành Ngôn Ngữ Anh

– Học bổng 50% học phí toàn khóa dành cho thí sinh có chứng chỉ Ielts từ 7,5 trở lên và có học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi (108,2 -279,8)

– Học bổng 30% học phí toàn khóa dành cho thí sinh có chứng chỉ Ielts từ 7,0 trở lên có học lực năm lớp 12 đạt khá (64,9 -167,9)

– Học bổng 20% học phí toàn khóa dành cho con em Cán bộ, Giáo viên đang công tác trong lĩnh vực giáo dục (43,6 – 111,9)

Chính sách học bổng dành cho học sinh quốc tế Á Châu

– Học bổng Chủ tịch SIU toàn phần 4 năm đại học trị giá khoảng 216,4- 559,6 triệu /suất cho thủ khoa, á khoa và tam khoa của Trường Quốc tế Á Châu.

– Học bổng tài năng 50% học phí 4 năm năm trị giá khoảng (108,2 -279,8) cho các học sinh đạt Excellent 3 năm cấp độ Upper-Intermediate, TOEFL Beginner & TOEFL Intermediate/Advanced Chương trình quốc tế hoặc đạt học sinh giỏi 3 năm lớp 10, 11 & 12 Chương trình Việt Nam hoặc học sinh xuất sắc trong hoạt động club tại Trường Quốc tế Á Châu và đạt 8,0 trở lên trong mỗi năm học tại SIU.

– Học bổng 20% toàn khóa học học phí khoảng 102,9- 119,9 triệu/suất do Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu (GAIE) tài trợ dành cho học sinh đăng ký chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.

– Học bổng 100% học phí năm 1 trị giá khoảng 54,1 triệu – 139,9 triệu/suất cho các học sinh đạt Excellent cấp độ TOEFL Intermediate /Advanced Chương trình quốc tế hoặc học sinh giỏi năm lớp 12 Chương trình Việt Nam.

– Học bổng 30% học phí năm 1 trị giá khoảng 16,2 triệu – 42 triệu/suất cho tất cả học sinh khác nhập học tại SIU.

– Học bổng doanh nghiệp tài trợ tìm kiếm lãnh đạo trẻ trị giá 30% toàn khóa cho các chuyên ngành: Luật kinh tế quốc tế, Quản trị du lịch, Kinh tế đối ngoại, Thương mại điện tử, Kế toán – kiểm toán, kế toán doanh nghiệp, Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng, Tâm lý học trị giá khoảng 64,9 – 167,7 triệu/suất.

– Học bổng dành cho ngành Ngôn Ngữ Anh

+ Học bổng 50% học phí toàn khóa dành cho thí sinh có chứng chỉ Ielts từ 7,5 trở lên và có học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi (108,2 -279,8)

+ Học bổng 30% học phí toàn khóa dành cho thí sinh có chứng chỉ Ielts từ 7,0 trở lên có học lực năm lớp 12 đạt khá (64,9 -167,9)

+ Học bổng 20% học phí toàn khóa dành cho con em Cán bộ, Giáo viên đang công tác trong lĩnh vực giáo dục (43,6 – 111,9)

TIN TUYỂN SINH