Hoạt động của cựu sinh viên 2017

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) mang lại nhiều cơ hội cho cựu sinh viên của trường tham gia các hoạt động cùng với các sinh viên đang theo học tại SIU trong suốt năm học. Cựu sinh viên SIU có thể tham dự các hoạt động ngọai khóa và các sự kiện của SIU như: họp lớp, tham gia câu lạc bộ, họat động thể thao và sự kiện âm nhạc, chương trình vòng tay kết nối, hội thảo chuyên đề, ngày hội việc làm…

Cựu sinh viên Ngô Huy Hoàng – Đại học khóa 1 Ngành Thương mại quốc tế tham gia “SIU IDOL 2013” trình diễn ca khúc “She will be loved”

Cựu sinh viên Trần Thị Ánh Tuyết (sinh viên thứ nhất, từ phải qua) – Đại học khóa 1 Ngành Thương mại quốc tế tham gia “Giao lưu ca sĩ 2013” với vở kịch “Niềm vui của mẹ”.

Cựu sinh viên Trần Văn Thạch (sinh viên mặc áo màu trắng số 6) – Cao đẳng khóa 1 Ngành Quản trị kinh doanh, tham gia “Hội thao 2013”.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn