Giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu

Thời gian: 8:00 – 11:30 ngày 06/12/2013 tại hội trường Trường Quốc tế Á Châu số 177Bis2 Cao Thắng, Quận 10. Nghệ sĩ tham dự: Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hữu Châu, Nghệ sĩ hài Lê Như, Nghệ sĩ Trấn Cường, cùng một số nghệ sĩ phụ khác…

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn