Giáo dục Quốc phòng – An ninh

THÔNG BÁO

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 7 học môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh như sau:

  • Thời gianSáng 7:30 – 11:30 từ ngày 06/07/2015 đến ngày 12/08/2015.
  • Địa điểmSân trường Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.
  • Lưu ýSinh viên mặc đồng phục trong thời gian học môn Giáo dục Quốc phòng.

Sinh viên nào không tham gia lớp học, đi trễ hoặc về sớm sẽ tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập và những vấn đề liên quan khác.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn