The Saigon International University (SIU) recruitment

Recruitment positions View
Giảng viên tiếng Anh
Giảng viên Quản trị kinh doanh
Giảng viên Tâm lý học
Giảng viên Quản trị nhà hàng – khách sạn
Giảng viên Kế toán – Kiểm toán
Giảng viên Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng
Giảng viên Luật kinh tế
Giảng viên Khoa học máy tính
Giảng viên Bộ môn Khoa học xã hội
Giảng viên Kỹ thuật và Quản lý công nghiệp
Giảng viên Bộ môn Giáo dục học

The Group of Asian International Education (GAIE), including The Asian International School (Primary School IPS and Middle & High School AHS), The Institute of Asian Studies (IAS), and The Saigon International University (SIU) recruitment: