Hoạt động nghiên cứu khoa học

School-level scientific research project in Computer Science 2021–2022

STT Topic Author Instructor Contest Name/Magazine/Conference Awards Download 1 Máy đo thân nhiệt 2in1 1. Lê Bảo Quyền. 2. Võ Minh Đại. 3. Nguyễn Hồng Anh. 4. Đỗ Đặng Minh Anh 5. Trần Ngọc Hân​ PGS.TS Trần Công Hùng Cuộc thi “Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường lần 4 năm học 2021-2022” tại Đại học Quốc Tế Sài Gòn Giải nhất Đề tài mang tính ứng dụng [...]

Scientific work of SIU lecturers of the Faculty of Information Technology in the 2019-2020 school year

STT Topic Author Contest Name/Magazine/Conference 1 Hệ thống STLP. TS. Văn Thiên Hoàng. KS. Nguyễn Trọng Minh Hồng Phước. KS. Nguyễn Hoàng Duy. Đề tài NCKH cấp trường. Được chuyển giao cho trường Quốc tế Á Châu. 2 Hệ thống quản lý hoạt động sinh viên SIU. TS. Văn Thiên Hoàng. KS. Nguyễn Trọng Minh Hồng Phước. KS. Nguyễn Trịnh Minh Cương. Đề tài NCKH cấp trường. 3 Giáo trình [...]

Go to Top