Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp áp dụng từ khóa 2019

Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được trường xét và công nhận tốt nghiệp:
– Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.
– Tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình đào tạo.
– Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên.
– Có các chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất.
– Về tin học: có chứng chỉ tin học MOS (Word, PowerPoint, Excel) do Microsoft – Hoa Kỳ cấp.
– Về ngoại ngữ:
+ Đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh: đạt kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn hoặc nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương trình độ C1 theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR).
+ Đối với sinh viên ngành Luật kinh tế: có chứng chỉ TOEIC 550 của ETS – Hoa Kỳ.
+ Đối với sinh viên các ngành khác: có chứng chỉ TOEIC 500 của ETS – Hoa Kỳ.
+ Đối với sinh viên chương trình đại học giảng dạy bằng tiếng Anh: có chứng chỉ TOEFL tối thiểu 79 iBT hoặc IELTS 6.5.
– Có chứng chỉ tham gia câu lạc bộ do SIU cấp.
– Đạt yêu cầu khóa huấn luyện bơi lội của SIU.
– Hoàn tất các nghĩa vụ về học phí, phí… đối với Trường.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn

Tin liên quan