Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp áp dụng từ khóa 2022

Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được trường xét và công nhận tốt nghiệp:

– Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang

trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

– Tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình đào tạo.

– Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên.

– Có các chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất.

– Về ngoại ngữ:

+ Đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh: có giấy xác nhận hoàn thành các học phần

Intensive English 1 & 2 do Trung tâm Ngoại ngữ – Công nghệ thông tin của Trường Đại

học Quốc tế Sài Gòn cấp, và đạt kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 5

theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn hoặc nộp

chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương trình độ C1 theo Khung tham chiếu trình độ

ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR).

+ Đối với sinh viên các ngành khác:

+có giấy xác nhận hoàn thành các học phần English Skills 1, 2, 3 do Trung tâm Ngoại

ngữ – Công nghệ thông tin của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cấp;

+ và nộp chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt

Nam (TOEIC 550, hoặc IELTS 4.5, hoặc TOEFL 45 iBT, hoặc TOEFL ITP 470,

hoặc Cambridge Assessment English 145 (B1 Preliminary/B1 Business

Preliminary/Linguaskill)).

+ Đối với sinh viên chương trình đại học giảng dạy bằng tiếng Anh: có chứng chỉ TOEFL

tối thiểu 79 iBT hoặc IELTS 6.5.

– Về công nghệ thông tin:

+ Đối với sinh viên ngành Khoa học máy tính:

+có giấy xác nhận hoàn thành các học phần bồi dưỡng chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế

do Trung tâm Ngoại ngữ – Công nghệ thông tin SIU cấp;

+ và nộp chứng nghỉ nghề nghiệp quốc tế CCNA, hoặc Coursera – Applied Text

Mining in Python (University of Michigan), hoặc Coursera – Big Data Specialization

(University of California San Diego), hoặc Coursera – Machine Learning

Specialization (Stanford University).

+ Đối với sinh viên các ngành khác:

+có giấy xác nhận hoàn thành các học phần Word & PowerPoint, và Excel do Trung

tâm Ngoại ngữ – Công nghệ thông tin của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cấp;

+và nộp chứng chỉ tin học quốc tế MOS Specialist (Word, PowerPoint, Excel) do

Microsoft – Hoa Kỳ cấp.

– Có chứng nhận tham gia câu lạc bộ do SIU cấp.

– Tham gia đầy đủ các khóa học kỹ năng mềm, kỹ năng ngành học, hội thảo, chuyên đề, tập

huấn, tham quan thực tế, thực tập thực tế do trường tổ chức.

– Đạt yêu cầu khóa huấn luyện bơi lội của SIU.

– Hoàn tất các nghĩa vụ về học phí, phí… đối với Trường.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn

Tin liên quan