Điều gì đặc biệt trong hợp tác giữa SIU và VEnable Ấn Độ?

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn (SIU) cùng Venable Management Services (VEnable), Ấn Độ xúc tiến đẩy mạnh cơ hội học tập, làm việc và trao đổi nguồn lực cho sinh viên – giảng viên SIU.

Điều gì đặc biệt trong hợp tác giữa SIU và VEnable Ấn Độ?
Phiên làm việc tiến đến ký kết MOU tại SIU

SIU VEnable Ấn Độ đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác và thỏa thuận các chương trình đào tạo, trao đổi phù hợp với điều kiện của mỗi đơn vị. Các nội dung hợp tác được xây dựng một cách khoa học dựa trên nhu cầu thực tế của sinh viên, giảng viên và thị trường lao động. Theo đó, những hoạt động trọng tâm bao gồm:

(1) Xây dựng lộ trình học tập cho sinh viên SIU theo học tại các trường đại học tại Ấn Độ

(2) Trao đổi giảng viên/nhân viên

(3) Các hoạt động nghiên cứu và xuất bản

(4) Tham gia các hội thảo và gặp gỡ trao đổi học thuật

(5) Phát triển và cung cấp các chương trình đào tạo cụ thể

(6) Trao đổi sinh viên đại học, học viên sau đại học

Điều gì đặc biệt trong hợp tác giữa SIU và VEnable Ấn Độ?
Venable Management Services là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học Ấn Độ và Việt Nam

Trong những bước tiếp theo, các bên liên quan sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển các chương trình học thuật hoặc hoạt động giáo dục đảm bảo chất lượng, tổ chức xem xét đánh giá hàng năm nhằm duy trì mối quan hệ hợp tác hướng đến đào tạo nguồn lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Venable Management Services, Ấn Độ cung cấp dịch vụ quản lý chuyên nghiệp nhằm thúc đẩy quá trình hợp tác giữa các trường đại học trong mạng lưới VEnable Ấn Độ với các trường đại học ở Việt Nam. Trong đó, nổi bật là các chương trình trao đổi Việt – Ấn – Mỹ, tạo điều kiện khi sinh viên tốt nghiệp, tiếp cận với học bổng để học lên bậc học sau đại học hoặc thực tập tại Mỹ, Ấn…

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn