Đề án tuyển sinh Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn

Phương án tuyển sinh theo mô hình các trường đại học quốc tế trên thế giới và tại Việt Nam của Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn đã được Bộ giáo dục & Đào tạo xác nhận ngày 13/03//2014.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn