Danh sách thực tập

Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp 2014
– Danh sách thực tập Đại học khóa 3 (Lịch gặp giáo viên hướng dẫn)
– Danh sách thực tập Cao đẳng khóa 4 (Lịch gặp giáo viên hướng dẫn)
Thông báo thực tập thực tế bậc đại học khóa 5 năm 2014
Thông báo thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp chương trình liên thông năm 2014
Thông báo lịch gặp giảng viên hướng dẫn thực tập & làm khóa luận tốt nghiệp 2014
Danh sách thực tập Đại học liên thông khóa 2
Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp năm 2015 – chương trình cao đẳng khóa 5 (2012 – 2015)
Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp năm 2015 – chương trình đại học khóa 4 (2011 – 2015)

Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp 2013
Danh sách thực tập Đại học liên thông khóa 1
Danh sách thực tập Đại học khóa 2
Danh sách thực tập Cao đẳng khóa 3

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn