Danh sách cố vấn học tập năm học 2019-2020 khoa Ngoại ngữ

STT Cố vấn học tập Lớp
1 ThS. Nguyễn Long Tiên 17 DTA1, 17TAKD, 18TAKD, 19TAKD, 20TAKD
2 ThS. Phạm Minh Khuê 18DTA1
3 ThS. Lê Thị Ngọc Tuyền 18DTA2
4 TS. Đào Thị Bạch Tuyết 17DTA2
5 ThS. Cao Thị Huyền Trân 19DTA1
6 ThS. Ngô Trần Lan Như 19DTA2
7 ThS. Vũ Hương Lan 20DTA1
8 TS. Dương Thị Anh 20DTA2

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn