Danh mục sáng kiến khoa ngoại ngữ năm học 2018 – 2019

STT Tên sáng kiến Tác giả
1 Students’ perceptions of peer correction in enhancing their accuracy of tense usage in writing Nguyễn Long Tiên
2 The employment of YouTube technology in teaching ESL speaking Trần Bảo Tâm Nhật
3 Teaching TOEIC part 3-4 by summarising Nguyễn Nam Hàn
4 Communicative culture and the art of using Vietnamese words Đào Thị Bạch Tuyết
5 Improving listening comprehension skill Lê Thị Ngọc Tuyền
6 The use of reflective writing in enhancing EFL students’ writing abilities and critical thinking Tống Triều Anh Thư

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn