Danh sách các trường sinh viên chuyển tiếp du học

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn là trường đại học quốc tế tại Việt Nam, đào tạo bậc đại học và cao đẳng cho sinh viên Việt Nam và nước ngoài, vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt theo tiêu chuẩn chương trình đại học Hoa Kỳ.

Sinh viên học chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh được công nhận học liên thông 2 năm cuối nếu có nhu cầu chuyển đến các trường đại học có quan hệ hợp tác với Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

Sinh viên tốt nghiệp các chương trình của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn được công nhận học tiếp thạc sĩ và tiến sĩ tại các trường đại học của Hoa Kỳ, Anh, Úc, Canada…

Bản đồ dưới đây hiển thị danh sách các trường mà sinh viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn chuyển tiếp du học. Nhấp chuột vào bản đồ để xem danh sách các trường.