Cuộc thi Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng trong thời đại 4.0

Dân số đông, thu nhập bình quân đầu người đang tăng cao, nền kinh tế chuyển biến tích cực cùng sự phát triển của mạng lưới viễn thông, công nghệ là những yếu tố thúc đẩy thị trường thay đổi, tác động đến hành vi mua sắm và tiêu dùng của người tiêu dùng (NTD) Việt Nam.

 Tham gia “CUỘC THI NGHIÊN CỨU HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG THỜI ĐẠI 4.0”
 

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn