Công trình nghiên cứu khoa học cấp trường ngành luật kinh tế quốc tế 2020-2021

STT Đề tài Tác giả Giảng viên hướng dẫn Tên Cuộc thi/Tạp chí/Hội thảo Giải thưởng Download
1 Nghiên cứu pháp luật về tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

1.Lê Minh Hiền
2.Huỳnh Yến Nhung
3.Vũ Thị Diệu Huyền
4.Trần Ngọc Bảo Trân
5.Lê Phước Sang

Th.S Nguyễn Thị Ngọc Uyển

Cuộc thi “sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021” tại Đại học Quốc Tế Sài Gòn.

Giải nhất
Làm rõ cơ sở lý luận về TPXHTDTE. Khung hình phạt dành cho TPXHTDTE, sự đổi mới trong khung hình phạt và so sánh khung hình phạt với các nước khác.Thực tiễn về xâm hại tình dục trẻ em. Một số nhận xét, kiến nghị về bất cập của hình phạt dành cho những TPXHTDTE.
2 Quyền im lặng của người bị Buộc tội

1.Lê Thị Thảo
2.Lê Thị Hoàng Phương
3.Lê Kiều Nhung
4.Nguyễn Ngọc Khánh
5.Đoàn Quốc Phi

Th.S Hồ Hồng Nhung

Cuộc thi “sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021” tại Đại học Quốc Tế Sài Gòn.

Giải nhì
Trình bày hệ thống cơ sở lý thuyết liên quan đến quyền im lặng của người bị buộc tội. Tìm hiểu, phân tích hệ thống pháp luật về quyền im lặng của người bị buộc tội. Thực tiễn về quyền im lặng của người bị buộc tội. Hoàn thiện về quyền im lặng của người bị buộc tội.
3 Phân tích vấn đề pháp lý của Đồng tiền điện tử-bitcoin

1.Lê Nguyễn Thanh Trúc
2.Lê Thị Duyên Lành
3.NguyễnMinhTấn
4.Nguyễn Thiết An

Th.S Hồ Hồng Nhung

Cuộc thi “sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021” tại Đại học Quốc Tế Sài Gòn.

Giải ba
Trình bày cơ sở về lý luận của Bitcoin
Trình bày hệ thống pháp luật của Bitcoin theo Việt Nam và vùng lãnh thổ
Trình bày thực trạng về đồng tiền Bitcoin tại Việt Nam
Định hướng xây dựng khung pháp lý về Bitcoin
4 Chế độ tài sản theo thỏa thuận của vợ chồng

1.Thái Minh Mẫn
2.Nguyễn Vũ Lộc
3.Huỳnh Đức Thịnh
4.Phạm Trường Minh
5.Nguyễn Quang Nhật

Th.S Hồ Hồng Nhung

Cuộc thi “sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021” tại Đại học Quốc Tế Sài Gòn.

Khuyến khích
Làm rõ một số vấn đề lý luận về chế độ tài sản của vợ chồng.
Nghiên cứu về chế độ tài sản theo thỏa thuận của vợ chồng theo Luật hiện hành.
Nghiên cứu về chế độ tài sản theo thỏa thuận của vợ chồng trong thực tiễn và những vấn đề hạn chế, bất cập.
Đưa ra một số giải pháp hoàn thiện về những hạn chế trong chế độ tài sản theo thỏa thuận của vợ chồng.
5 Pháp luật xử lý hành vi gian lận trong thương mại theo Pháp luật việt nam

1.Đỗ Tuấn An
2.Đặng Văn Trung Hiếu
3.Trần Nguyễn Thảo Tiên
4.Nguyễn Thị Phương Ngân

Th.S Nguyễn Thị Ngọc Uyển

Cuộc thi “sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021” tại Đại học Quốc Tế Sài Gòn.

Khuyến khích
Nghiên cứu về hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực xăng dầu và pháp luậtvề xử lý hành vi gian lận trong lĩnh vực xăng dầu.
Nghiên cứu và làm rõ nội hàm các quy định của pháp luật hiện hành về xử lý hành vigian lận thương mại trong lĩnh vực xăng dầu.
Nghiên cứu và phân tích các hành vi gian lận trong xăng dầu hiện nay.
Đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý về hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực xăng dầu.
6 Quyền tự do kinh doanh Theo hiến pháp 2013 Nguyễn Thị Thanh Hằng Th.S Nguyễn Thị Ngọc Uyển

Cuộc thi “sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021” tại Đại học Quốc Tế Sài Gòn.

Điều luật liên quan đến quyền tự do kinh doanh trong Hiến pháp 2013. Tình trạng hiện nay của quyền tự do kinh doanh tại Việt Nam từ 2013 đến nay.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn