Công trình khoa học của giảng viên SIU tháng 9-2019

STT Tác giả Nội dung Hoạt động KHCN Tên tạp chí/Hội thảo Chỉ số/cấp Mã vai trò Download
1 GS.TS Lưu Văn Sùng Dân chủ làng xã Việt Nam – Nhìn từ lịch sử tới hiện tại Đăng tạp chí có chỉ số Tạp chí Lịch sử Đảng ISSN: 0936-8477 Tác giả chính
Cấu trúc đời sống xã hội nông thôn là kết tinh cả một quá trình lịch sử. Vì vậy, phân tích cấu trúc làng xã Việt Nam trong lịch sử để thấy rõ hơn vấn đề dân chủ ở cơ sở trong thời kỳ đổi mới và đang được thực hiện trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của Việt Nam hiện nay.
2 THS. Phạm Quang Trường The relationship of satisfaction, word of mouth,functional service and technical services Hội thảo Quốc tế 2019 International Conference on Business Economics (ICBE2019) ISSN : 2287-478X Tác giả chính
This study examines the relationship of satisfaction and word of mouth (WOM) in English centers in Ho Chi Minh City through a survey of 200 students. Research using Raymon scale (2006), Cronbach’s Alpha reliability factor and Exploratory Factor Analysis (EFA), Confirmatory Factor Analysis (CFA), AMOS program, Structural Equation Modeling (SEM). The results show that word of mouth (WOM) praise and WOM Activity are strongly influenced by affective commitment factor. Satisfaction is more affected by the quality of functional services than the quality of technical services; then satisfaction will directly and positively impact on the affective commitment factor, helping the foreign language center to create a good image in the perception of student; leads to WOM praise and WOM activity. The authors have conducted the EFA and CFA methods to measure Functional quality, technical quality, satisfaction, affective commitment, high-sacrifice commitment, WOM praise and WOM activity and the results show that the components of the scale ensure reliability and validity, which can be used in English language centers in Ho Chi Minh City, and have a high degree of applicability in Vietnam.
3 TS. Hồ Thiện Thông Minh Thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử tại Việt Nam Đăng tạp chí có chỉ số Tạp chí Kinh tế và dự báo ISSN: 0866-7120 Tác giả chính
Thương mại điện tử là một trong những kết cấu hạ tầng quan trọng của lĩnh vực thương mại và của xã hội thông tin; là phương thức giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước và xuất nhập khẩu, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hội nhập quốc tế, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện địa hóa đất nước.
Thời gian qua, thương mại điện tử ở nước ta đã có những bước phát triển đáng kể bởi những lợi ích to lớn mà hoạt động mang lại. Tuy nhiên, trên bình diện chung, nhiều người tiêu dùng và doanh nghiệp vẫn chưa thấy hết hiệu quả mà thương mại điện tử đem lại nên vẫn chưa quan tâm, chưa phát huy tối đa thế mạnh của loại hình này. Bài viết giới thiệu thực trạng về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử tại Việt Nam bên cạnh cơ hội và thách thức trong lĩnh vực kinh doanh này.
4 TS. Hồ Thiện Thông Minh Kinh nghiệm về cải cách hành chính từ các nước châu á và khuyến nghị đối với ngành ngân hàng tại Việt Nam Hội thảo cấp Quốc gia Hội thảo: Cải cách hành chính ngành ngân hàng: Doanh nghiệp và người dân thuận lợi trong giao dịch ngân hàng. ISBN: 978-604-922-723-3 Tác giả chính
Cải cách hành chính hiện (CCHC) được xem là như một động lực mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trường kinh tế và đời sống xã hội tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đối với lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà Nước đã chủ động xây dựng và kiên trì triển khai chiến lược cải cách, đổi mới và phát triển toàn diện, nhằm ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, công cuộc CCHC còn gặp nhiều thách thức đến từ bộ máy hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ, sự lạc hậu về công nghệ… Bài viết tập trung thảo luận những thách thức đối với công cuộc CCHC tại Việt Nam, những bài học kinh nghiệm CCHC đến từ một số quốc gia Châu Á phát triển như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc… Qua đó, bài viết đưa ra những khuyến nghị thực tế đối với việc triển khai CCHC trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam, trong đó nhấn mạnh sự chuyển đổi của mô hình quản lý và kinh doanh dựa trên sự ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ thành tựu của CMCN 4.0.
5 TS. Hồ Thiện Thông Minh Yếu tố công nghệ thay đổi phương thức giao dịch giữa hệ thống ngân hàng với doanh nghiệp thương mại điện tử Hội thảo cấp Quốc gia Hội thảo: Cải cách hành chính ngành ngân hàng: Doanh nghiệp và người dân thuận lợi trong giao dịch ngân hàng. ISBN: 978-604-922-723-3 Tác giả phụ
Ngành Thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam hiện nay đang có những bước tăng trưởng mạnh mẽ và ngày càng đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thị trường TMĐT Việt Nam đã trở nên sôi động hơn khi có nhiều doanh nghiệp kinh doanh mới tham gia vào cuộc cạnh tranh với các sàn TMĐT lớn như Lazada, Tiki, Sendo, Zalora,… . Trong ngành Ngân hàng, cơ sở hạ tầng và công nghệ phục vụ thanh toán điện tử được chú trọng đầu tư và phát huy hiệu quả. Một số phương tiện và dịch vụ thanh toán điện tử mới đã được cung ứng cho người dân và nền kinh tế. Theo thống kê của Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Việt Nam đã có 41 ngân hàng thương mại triển khai cung ứng dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động với số lượng, giá trị giao dịch tăng trưởng nhanh. Trong 9 tháng của năm 2017, số lượng giao dịch thanh toán qua điện thoại di động đạt trên 90 triệu giao dịch, với giá trị 423.000 tỷ đồng, tương ứng đạt 93% và 139% so với năm 2016.… Bài viết tập trung thảo luận xu hướng công nghệ của cuộc cách mạng công nghệ (CMCN) 4.0 thay đổi ngành ngân hàng trong công cuộc cải cách hành chính (CCHC) trong thanh toán di động của cộng đồng doanh nghiệp thương mại điện tử tại Việt Nam, những thách thức khi triển khai, áp dụng yếu tố công nghệ blockchain vào cuộc sống của người dân khi mua sắm TMĐT. Qua đó, bài viết đưa ra những cân nhắc thực tế đối với việc thay đổi yếu tố công nghệ qua 4 rào cản triển khai CCHC trong lĩnh vực ngân hàng hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp TMĐT, trong đó nhấn mạnh sự chuyển đổi của mô hình quản lý và kinh doanh dựa trên sự ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ thành tựu của CMCN 4.0.
6 TS. Hồ Thiện Thông Minh Áp dụng mô hình giáo dục Hoa Kỳ tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) Hội thảo cấp Thành phố (UNBD Tp.HCM chủ trì) Hội thảo: Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở Thành phố Hồ CHí Minh ISBN: 978-604-922-723-3 Tác giả chính
Nền giáo dục thế giới có tính đa dạng, tự chủ, cạnh tranh, tiếp cận bình đẳng trong giáo dục con người. Tính ưu việt các hệ thống giáo dục của các quốc gia trong đó mô hình giáo dục Hoa Kỳ, Nhật Bản có ảnh hưởng lớn đến các nước đang phát triển khu vực Đông Nam Á. Tiếp cận hệ thống giáo dục lớn trên thế giới được xem là con đường ngắn nhất để thúc đẩy nền giáo dục nước nhà. Bên cạnh đó, hệ thống giáo dục nên xây dựng triết lý, tầm nhìn, sứ mạng phải có yếu tố bảo vệ bản sắc tri thức của riêng mình, đặc trưng của quốc gia để đảm bảo tính hài hòa bản sắc dân tộc và hội nhập quốc tế thành công. Mô hình giáo dục Hoa Kỳ áp dụng tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) minh chứng cho sự thành công của việc đào tạo sinh viên Việt Nam đạt trình độ quốc tế thông qua quá trình kiểm định của Hội đồng kiểm định quốc tế các trường đại học đào tạo ngành Kinh doanh (IACBE) – Hoa Kỳ; thông qua việc được công nhận là thành viên giáo dục của Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học (AACSB) – Hoa Kỳ; có quan hệ hợp tác trong trao đổi sinh viên và giảng viên, học thuật, nghiên cứu khoa học, tổ chức hội nghị – hội thảo… với các trường đại học uy tín thế giới đem lại cho SIU nhiều sân chơi lớn tầm quốc tế, giúp sinh viên SIU thích nghi nhanh môi trường làm việc tại các công ty đa quốc gia.
7 TS. Hồ Thiện Thông Minh Challenges for Vietnamese business lea­ders in the era of international economic integration and industrial revolution 4.0 Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí International Journal of Commerce and Management Research ISSN: 2455-1627 Tác giả phụ
The world is starting to enter the fourth industrial revolution, a new revolution associated with unprecedented breakthroughs in technology, involving Internet connectivity, cloud computing, 3D printing, sensor technology, virtual reality. This new technology revolution is expected to have a strong impact on every country, government, business and people around the globe, as well as fundamentally changing the way we live, and work. The nature of the fourth industrial revolution is based on digital technology platform and integrates all smart technologies to optimize processes and methods of production. The new era of investment, productivity and rising living standards will have a profound impact on the world’s political, social and economic systems and pose challenge for business leaders of this opening and economic integration period.
8 TS. Hồ Thiện Thông Minh Cultural risk management in the integration process of Vietnamese enterprises Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí International Journal of Commerce and Management Research ISSN: 2455-1627 Tác giả phụ
Cultural risks are unavoidable obstacles when there is a clash between different cultures, especially in the period of integration that is expanding today. Once both sides build their awareness of these differences, respect and harmonize the existing differences, cultural disagreements will diminish and establishing bilateral cooperative relationships is no longer the problem too difficult to solve. It must be acknowledged that, in addition to removing these cultural barriers, Vietnam is absorbing the cultural beauty of the outside countries and gradually overcoming its own negative problems. Other countries also see the respectable points of Vietnamese culture and people, positive traditions that deserve to be preserved and promoted in this era of globalization.
9 TS. Hồ Thiện Thông Minh Leadership, power and influence in state-owned enterprises in Vietnam Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí International Journal of Commerce and Management Research ISSN: 2455-1627 Tác giả phụ
In the success of every organization, businesses have a leader figure. It would be great if the leader is not only powerful, but also influential. Correct thinking about own role will help leaders choose effective ways to lead staff. In many functions, the influence of leaders is evaluated as the most important factor for the success of each business.
10 TS. Nguyễn Hoàng Tiến Vai trò của ngân hàng điện tử trong cải cách hành chính các ngân hàng thương mại Việt Nam Hội thảo cấp Quốc gia Hội thảo: Cải cách hành chính ngành ngân hàng: Doanh nghiệp và người dân thuận lợi trong giao dịch ngân hàng. ISBN: 978-604-922-723-3 Tác giả chính
Mục tiêu của bài viết này là nghiên cứu về vai trò của ngân hàng điện tử (E- banking) trong cải cách hành chính của ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Dịch vụ E-banking ở Việt Nam hiện nay đang phát triển khá mạnh mẽ, đặc biệt tại các thành phố, các khu đô thị. Do những tính năng ưu việt của dịch vụ E-banking mang lại như tiết kiệm thời gian, chi phí, giao dịch tiệnlợi,… nên các ngân hàng thương mại tại Việt Nam đều chú ý phát triển loại hình dịch vụ này và có các chính sách cải cách hành chính phù hợp để đáp ứng được xu thế phát triển. Nhận thức được điều này, mỗi ngân hàng đều cố gắng thiết kế, từng bước hoàn thiện dịch vụ E-banking và thực hiện các chương trình truyền thông và xúc tiến mạnh để thu hút khách hàng. Điều này giúp ngân hàng giảm chi phí, rủi ro, tiết kiệm thời gian cho cả khách hàng và ngân hàng, phù hợp với xu thế phát triển chung của toàn bộ hệ thống ngân hàng thương mại, bắt kịp sự phát triển khoa học công nghệ. Bài viết sẽ tập trung phân tích hiệu quả của các giải pháp E-banking với vai trò là các công cụ trong công tác cải cách hành chính của ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
11 TS. Nguyễn Hoàng Tiến Thành tựu và hạn chế trong triển khai sử dụng các giải pháp ngân hàng di động (mbanking) tại các ngân hàng thương mại Việt Nam Hội thảo cấp Quốc gia Hội thảo: Cải cách hành chính ngành ngân hàng: Doanh nghiệp và người dân thuận lợi trong giao dịch ngân hàng. ISBN: 978-604-922-723-3 Tác giả chính
Mục tiêu chính của bài báo này là nghiên cứu thành tựu và hạn chế trong triển khai sử dụng các giải pháp m-banking, thực trạng về dịch vụ M-banking (mobile banking, ngân hàng di động) ở các Ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam, so sánh thành tựu và hạn chế ở một số ngân hàng như BIDV, Agribank, Vietcombank, Vietinbank. Bên cạnh đó, bài báo cũng tìm hiểu sự phát triển của M-banking ở Việt Nam trong tương lai. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy được vai trò quan trọng của M- banking đối với khách hàng và NHTM Việt Nam. Hơn nữa, là nêu ra một số kiến nghị để phát triển dịch vụ M-banking tại Việt Nam.
12 TS. Nguyễn Hoàng Tiến SUSTAINABLE SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN VIETNAM Đăng tạp chí có chỉ số Q3 trong ISI Tạp chí International Journal of Entrepreneurship  ISSN : 15353958, 15353966 Tác giả chính
Social responsibility and environmental sustainability issues began to be paid atten- tion in Vietnam due to the impressive economic development in recent years. How- ever, corporate social responsibility (CSR) is still quite a new management concept, especially for small and medium enterprises. Managers are facing multiple obstacles in executing CSR programs in accordance with international standards. Regarding corporate environmental sustainability (CES), the idea of sustainable development is a rising trend in today’s business reality. Essentially, CSR is regarded as a part of the overall sustainability issues. For the purpose of studying the impact of CSR and CES on corporate financial performance (CFP), quantitative method has been used to examine the relation between CSR and CFP. Qualitative method has been applied to verify the relation between CSR, CES, and CFP. On the basis of findings, several useful suggestions are made for managers to improve business performance and sustainable development in Vietnam.
13 TS. Nguyễn Hoàng Tiến Corporate financial performance due to sustainable development in Vietnam Đăng tạp chí có chỉ số Q1 trong ISI Tạp chí Corporate Social Responsibility and Environmental Management  ISSN: 2455-1627 Tác giả chính
Social responsibility and environmental sustainability issues began to be paid atten-tion in Vietnam due to the impressive economic development in recent years. How-ever, corporate social responsibility (CSR) is still quite a new management concept,especially for small and medium enterprises. Managers are facing multiple obstaclesin executing CSR programs in accordance with international standards. Regarding corporate environmental sustainability (CES), the idea of sustainable development is a rising trend in today’s business reality. Essentially, CSR is regarded as a part of the overall sustainability issues. For the purpose of studying the impact of CSR and CES on corporate financial performance (CFP), quantitative method has been used to examine the relation between CSR and CFP. Qualitative method has been applied to verify the relation between CSR, CES, and CFP. On the basis of findings, several useful suggestions are made for managers to improve business performance and sustainable development in Vietnam.
14 TS. Nguyễn Hoàng Tiến Leading changes and self-management strategy of CEOs in technology corporations in the world Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí International Journal of Commerce and Management Research ISSN: 2455-1627 Tác giả chính
Over the past decade, the author has observed over 100 companies that have strived to become significant competitors. These efforts go in many different directions: comprehensive quality management, reengineering, appropriate scale selection, restructuring, cultural change, and total change. However, in most cases, the basic goal is the same: to create fundamental changes in the way of business to help cope and deal with new increasingly challenging markets. A few of these efforts of change are very successful. A few others completely failed. The lessons that can be drawn up are very interesting and probably will involve many organizations in the increasingly competitive business environment of the coming decades. One lesson is that the process of change takes place over several stages and often takes a long time. “Burning stage” only shows a fast speed and never gives a satisfactory result. The second lesson is that serious mistakes in any of the stages can have harmful effects that slow down the growth rate and eliminate the results that were previously achieved.
15 TS. Nguyễn Hoàng Tiến Change management of technology enterprises in the era of 4th IR in Vietnam Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí International Journal of Commerce and Management Research ISSN: 2455-1627 Tác giả chính
IR 4.0 is taking place in many developed countries and provides opportunities for developing countries, helping to shorten the industrialization process by taking short cuts, leaps and bounds to higher technology. It gives mankind the opportunity to change the faces of economies, but there are hidden risks. Over the past few days, the concept of IR 4.0 has been mentioned a lot on media and social networks. Along with that is the promise of changing the life of businesses in Vietnam if this wave is welcomed. Economic uncertainties arising from the IR 4.0 will lead to instability in life. Its consequences will be the political fragility and instability. If governments do not fully understand and prepare for the IR 4.0, the risk of global instability is forthcoming. So, managing change in technology enterprises in the era of IR 4.0 should be important topic ò research in this article.
16 TS. Nguyễn Hoàng Tiến Managing political and legal risks of foreign corporations entering Vietnam market Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí International Journal of Commerce and Management Research ISSN: 2455-1627 Tác giả chính
This article present some kind of risk of hard type that foreign corporations must face entering Vietnam market. Political and legal risk is very specific that differentiate Vietnam business environment from other business environments in the world, especially those of highly developed market. The article hints out how to manage those risks appropriately to achieve best business results for the foreign corporations which are not used to the completely new business environment they are facing.
17 TS. Nguyễn Hoàng Tiến Analysis of strategic risk of domestic and foreign real estate enterprises operating in vietnam’s market Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí International Journal of Commerce and Management Research ISSN: 2455-1627 Tác giả chính
In recent years, Vietnam economy has made a great progress with the economic growth rate of the upcoming year is always higher than the previous year. The real estate market is also developing strongly and deeply, being considered a potential market and opportunity. Many domestic and foreign investors have seen and grasped these opportunities. A series of new urban areas, supermarkets, hotels, commercial centers, offices for rent is rising continuously in the biggest cities to meet the increasing demand of people. The volatility of the real estate market is very erratic. Because this is a market that occupies a large capital, the negative changes of the real estate market will directly affect the economy strongly, possibly causing potential crisis. Therefore, it is necessary to identify strategic risks to have appropriate solutions to avoid or minimize losses and damages. This article will highlight the common strategic risks in the real estate market, as well as offer adequate solutions and recommendations to prevent and overcome risks in the most effective way.
18 TS. Nguyễn Hoàng Tiến Challenges for Vietnamese business lea­ders in the era of international economic integration and industrial revolution 4.0 Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí International Journal of Commerce and Management Research ISSN: 2455-1627 Tác giả chính
The world is starting to enter the fourth industrial revolution, a new revolution associated with unprecedented breakthroughs in technology, involving Internet connectivity, cloud computing, 3D printing, sensor technology, virtual reality. This new technology revolution is expected to have a strong impact on every country, government, business and people around the globe, as well as fundamentally changing the way we live, and work. The nature of the fourth industrial revolution is based on digital technology platform and integrates all smart technologies to optimize processes and methods of production. The new era of investment, productivity and rising living standards will have a profound impact on the world’s political, social and economic systems and pose challenge for business leaders of this opening and economic integration period.
19 TS. Nguyễn Hoàng Tiến Cultural risk management in the integration process of Vietnamese enterprises Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí International Journal of Commerce and Management Research ISSN: 2455-1627 Tác giả chính
Cultural risks are unavoidable obstacles when there is a clash between different cultures, especially in the period of integration that is expanding today. Once both sides build their awareness of these differences, respect and harmonize the existing differences, cultural disagreements will diminish and establishing bilateral cooperative relationships is no longer the problem too difficult to solve. It must be acknowledged that, in addition to removing these cultural barriers, Vietnam is absorbing the cultural beauty of the outside countries and gradually overcoming its own negative problems. Other countries also see the respectable points of Vietnamese culture and people, positive traditions that deserve to be preserved and promoted in this era of globalization.
20 TS. Nguyễn Hoàng Tiến Analyzing the Prospects and Limitations of the ERP Market in the World Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí International Journal of Commerce and Management Research ISSN: 2455-1627 Tác giả chính
In the world, there are many large enterprises deploying and using the full set of ERP solutions for production and business management activities in two areas: Manufacturing, manufacturing and service business. In practical reality, ERP is highly appreciated in helping businesses increase their competitiveness effectively. ERP is a promising field and the successful deployment of ERP will save costs and increase capacity and competitive, giving businesses long-term benefits. In addition, ERP application businesses must continue to face many personnel limitations, knowledge, time and cost of implementation at different levels depending on the size and scale of the enterprise.
21 TS. Nguyễn Hoàng Tiến Analyzing the Prospects and Limitations of the ERP Market in Vietnam Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí International Journal of Commerce and Management Research ISSN: 2455-1627 Tác giả chính
The purpose of this qualitative research is to identify the factors affecting the ERP application at the enterprise. Determining the factors affecting the application of ERP in Vietnamese enterprises is based on the summary of models of new technology application (information, information technology, Internet, e-commerce) models of different authors in the world and Vietnam. On the basis of considering the specific factors of Vietnamese enterprises, this article has shaped the model of the factors affecting the application of ERP for Vietnamese enterprises.
22 TS. Nguyễn Hoàng Tiến Cultural risk managementof foreign corporations enteringVietnam market Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí International Journal of Commerce and Management Research ISSN: 2455-1627 Tác giả chính
In a global, multicultural and interdependent market today, the success of large corporations apart from the talent and vision of the leadership team, the policy system, is also determined by the knowledge of the differences between cultures and business practices of the countries they penetrate. Understanding the culture and relevant conventions can help corporations successfully build better relationships with local business partners, colleagues and customers. This article will help us better understand the cultural risk management of foreign corporations entering Vietnam market. Specifically, the topic will delve into analyzing the current status of cultural elements of corporations and proposing solutions for better risk mângement, thereby facilitating access to Vietnam market.
23 TS. Nguyễn Hoàng Tiến Leadership, power and influence in state-owned enterprises in Vietnam Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí International Journal of Commerce and Management Research ISSN: 2455-1627 Tác giả chính
In the success of every organization, businesses have a leader figure. It would be great if the leader is not only powerful, but also influential. Correct thinking about own role will help leaders choose effective ways to lead staff. In many functions, the influence of leaders is evaluated as the most important factor for the success of each business.
24 TS. Nguyễn Hoàng Tiến ERP Application in SMEs in Vietnam Limitations, potentials and development solutions Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí International Journal of Commerce and Management Research ISSN: 2455-1627 Tác giả chính
Application of information technology in management in general and accounting work in particular is an inevitable tax of enterprises in the context of economic integration today. According to the Ministry of Information and Communications, in June 2008, 86.5% of enterprises in Vietnam are applying at different levels, of which only 7% of ERP applications. ERP is a business process integration tool on a centralized database base. Moreover, ERP is considered an optimal solution to help businesses improve their capacity in the fierce competition tax today and overcome the space and time limitations thanks to the ability to share. And link between parties. Therefore, the application of ERP in the operation of enterprises is an issue that many businesses are interested in.
25 TS. Nguyễn Hoàng Tiến Is Democratic People’s republic of Laos an eternal friend of Vietnam facing rising China and its regional influence? Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí International Journal of Multidisciplinary Research and Development ISSN: 2349-4182 Tác giả chính
As determined by Vietnamese and Laotian officials, the relationship between the two countries is a special relationship, rare in the world. This special relationship Vietnam-Laos is not manifested by the superficial slogan, but it has a substantial political influence. The special relationship between Vietnam and Laos originates from the relationship between the Viet Minh and the Pathet during the First Indochina War. During the Vietnam War, due to the United States’ raging bombings, Northern Vietnam had to open a helpline for the South through the territory of its neighbors, in which Laos was the starting point of the road. This is a very strategically important position. Northern Vietnam has strengthened its friendship and influence with the Lao People’s Revolutionary Party. This is also a decisive factor in the victory of the Lao revolution.
26 TS. Nguyễn Hoàng Tiến High quality human resource development approach of Vietnamese enterprises Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí International Journal of Multidisciplinary Research and Development ISSN: 2349-4182 Tác giả chính
This report provides multi-dimensional impact of the fourth industrial revolution (industrial revolution 4.0) that has been rapidly changing labor market structure. This will put great pressure on the labor market. Developing countries like Vietnam will face surplus labor and rising unemployment rates; opportunities and challenges for businesses when trade agreements are signed. Approaching the opportunities of the Comprehensive Partnership and Transpacific Progressive Partnership (CPTPP), the rational investment of enterprises for managerial personnel training is needed, because the integration requires managers to have a strategic vision. New solutions to improve the quality of human resources should be in place to take advantage of CP-TPP opportunities by Vietnamese enterprises.
27 TS. Nguyễn Hoàng Tiến High quality human resource development approach of Vietnamese government Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí International Journal of Multidisciplinary Research and Development ISSN: 2349-4182 Tác giả chính
In an increasingly diverse and complex market economy like Vietnam today, all sectors are affected by human resource factors. In particular, when the Agreement on Comprehensive Partnership and Trans-Pacific Progress (CP TPP) was signed, it opened the opportunity to access advanced production and management technologies. So how to have enough high level human resources to seize this opportunity is an important question. According to the World Bank report, all income groups are expected to benefit, but the level of benefits will be higher in the high-skilled labor group. Therefore, the article is to study the issue of developing highly qualified human resources to take advantage of opportunities from CP TPP in order to go deeply and find out some policies to develop human resources. Using many methods of analysis, refering to the actual data and articles related to this issue, we wish wishes to give a full perspective on the drawbacks and propose a number of recommendations for the government to help the advancement of the development of highly qualified human resources.
28 TS. Nguyễn Hoàng Tiến Comparative Analysis of Advantages and Disadvantages of the Modes of Entrying the International Market Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí Journal Of Advanced Research in Engineering& Management (IJAREM) ISSN: 2456-2033 Tác giả chính
In the process of globalization, enterprises often choose to penetrate international markets in order to improve their competitiveness and develop their market share in foreign markets. The process of international economic integration in the context of rapid development of science and technology is opening up many opportunities as well as challenges for all countries in the world, especially for developing countries such as Vietnam. There are different methods to enter a foreign market, and each of them represents certain level of penetration in international market. In addition to the benefits gained during the market penetration, enterprises also encounter certain disadvantages such as time to recover profits from investment, competitors in the market, product quality and source capital. The article outlinesadvantages and disadvantages of the methods of penetration in the international market.
29 TS. Nguyễn Hoàng Tiến Analysis of Japan’s international trade and investment activities in Vietnam Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí Journal Of Advanced Research in Engineering& Management (IJAREM) ISSN: 2456-2033 Tác giả chính
This article analyzes the commercial relations between Japan and Viet Nam. After 45 years of establishing diplomatic relations, Viet Nam and Japan became important partners for each other. Today, Japan is the second largest foreign investor and the fourth largest trading partner of Viet Nam. The import and export activities and international investment projects of Japan contribute greatly to Vietnam’s socio-economic development.
30 TS. Nguyễn Hoàng Tiến Coping With Challenges and Taking Opportunities in International Business Strategies of Foreign Enterprises in Vietnam Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí Journal Of Advanced Research in Engineering& Management (IJAREM) ISSN: 2456-2033 Tác giả chính
The world is at the threshold of globalization, promising many changes. The increasingly widespread influence of multinational companies along with the development of science and technology has pushed the whole society to race on the path of development. In this context, the trend of open economic cooperation with diverse countries is a prominent standpoint of Vietnamese government. On December 19, 1987, the National Assembly passed the Law on FDI, allowing foreign institutions and individuals to invest in Vietnam, thereby attracting a large amount of capital to promote economic development. However, the process still faces many challenges as well as opportunities for foreign businesses in Vietnam. So, foreign businesses need to come up with strategies to overcome difficulties and take advantage of opportunities for development. In order to understand deeply that problem the topic “coping with challenges and taking advantage of international strategic management of foreign enterprises in Vietnam” has been selected for the analysis in order to propose some of solutions and recommendations.
31 TS. Nguyễn Hoàng Tiến Analysis of Korea’s international trade and investment activities in Vietnam Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí Journal Of Advanced Research in Engineering& Management (IJAREM) ISSN: 2456-2033 Tác giả chính
The Korea-Vietnam Free Trade Agreement has opened up an ever-greater opportunity for the business community to promote economic development between the two countries. South Korea is an important partner of Vietnam marking the success by exporting telecommunication equipment and spare parts to Vietnam. In recent years, the total volume of Vietnamese goods exported to the Korean market has reached US $ 14 billion, nearly equal to the US.In the future, with high-tech investment projects besides promoting the import-export activities,South Korea will be Vietnam’s largest export market. Korea’s investment in Vietnam in 2016 reached 7 billion USD and in the first 6 months of 2017 it continued to increase and reached 5 billion USD. Accumulated to June 2017, the investment scale has reached 54 billion USD. As such, South Korea is the leading investment country in Vietnam. This paper analyzes the impacts of Korea on Vietnam’s trade and proposes some solutions to improve trade relations between Vietnam and Korea.
32 TS. Nguyễn Hoàng Tiến Related and Non-Related Diversification Strategy of Domestic Business Groups in Vietnam Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí Journal Of Advanced Research in Engineering& Management (IJAREM) ISSN: 2456-2033 Tác giả chính
This report provides an important analysis on an issue that national business groups in Vietnam must face. That is to diversify business activities into anentirely new business fields or involve current and new business units in businessn fields that are similar in the value chain. Comparing related and unrelated diversification strategy, we see clear differences on how to create value and costs between the two strategies. We also analyze the way Vietnamese national corporations apply the two most sensible strategy to increase business revenue, reduce costs incurred, avoiding unnecessary risks.
33 TS. Nguyễn Hoàng Tiến Analysis of Singapore’s International Trade and Investment Activities in Vietnam Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí Journal Of Advanced Research in Engineering& Management (IJAREM) ISSN: 2456-2033 Tác giả chính
This article provides the information about the import and export activity and international investiment of Singapore in Vietnam. The analysisof the import and export activity of Singapore is based on criteriaof total value of import and export, export-import turn-over, imported andexported products or market structure to conclude that Singapore is always the largest trading partner of Viet Nam. Next, during the recent years,the volume of foreign investment of Singapore has incessantly increased in Vietnam. Investment projects of Singapore are highly efficient, significantly contributingto the employment and economic growth in Vietnam. In short, through the synthesis and analysis of combined statistical data and qualitative information concerning comments and evaluations in recent periods, the article is providingopinions and guidelinesregarding state import and export policy and policy for attracting foreign investment of Singapore in Viet Nam.
34 THS. Nguyễn Đặng Thế Vinh Analyzing the Prospects and Limitations of the ERP Market in the World Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí International Journal of Commerce and Management Research ISSN: 2455-1627 Tác giả phụ
In the world, there are many large enterprises deploying and using the full set of ERP solutions for production and business management activities in two areas: Manufacturing, manufacturing and service business. In practical reality, ERP is highly appreciated in helping businesses increase their competitiveness effectively. ERP is a promising field and the successful deployment of ERP will save costs and increase capacity and competitive, giving businesses long-term benefits. In addition, ERP application businesses must continue to face many personnel limitations, knowledge, time and cost of implementation at different levels depending on the size and scale of the enterprise.
35 THS. Nguyễn Đặng Thế Vinh Analyzing the Prospects and Limitations of the ERP Market in Vietnam Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí International Journal of Commerce and Management Research ISSN: 2455-1627 Tác giả phụ
The purpose of this qualitative research is to identify the factors affecting the ERP application at the enterprise. Determining the factors affecting the application of ERP in Vietnamese enterprises is based on the summary of models of new technology application (information, information technology, Internet, e-commerce) models of different authors in the world and Vietnam. On the basis of considering the specific factors of Vietnamese enterprises, this article has shaped the model of the factors affecting the application of ERP for Vietnamese enterprises.
36 THS. Nguyễn Đặng Thế Vinh ERP Application in SMEs in Vietnam Limitations, potentials and development solutions Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí International Journal of Commerce and Management Research ISSN: 2455-1627 Tác giả phụ
Application of information technology in management in general and accounting work in particular is an inevitable tax of enterprises in the context of economic integration today. According to the Ministry of Information and Communications, in June 2008, 86.5% of enterprises in Vietnam are applying at different levels, of which only 7% of ERP applications. ERP is a business process integration tool on a centralized database base. Moreover, ERP is considered an optimal solution to help businesses improve their capacity in the fierce competition tax today and overcome the space and time limitations thanks to the ability to share. And link between parties. Therefore, the application of ERP in the operation of enterprises is an issue that many businesses are interested in.
37 THS. Trương Thị Hải Thuận Leading changes and self-management strategy of CEOs in technology corporations in the world Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí International Journal of Commerce and Management Research ISSN: 2455-1627 Tác giả phụ
Over the past decade, the author has observed over 100 companies that have strived to become significant competitors. These efforts go in many different directions: comprehensive quality management, reengineering, appropriate scale selection, restructuring, cultural change, and total change. However, in most cases, the basic goal is the same: to create fundamental changes in the way of business to help cope and deal with new increasingly challenging markets. A few of these efforts of change are very successful. A few others completely failed. The lessons that can be drawn up are very interesting and probably will involve many organizations in the increasingly competitive business environment of the coming decades. One lesson is that the process of change takes place over several stages and often takes a long time. “Burning stage” only shows a fast speed and never gives a satisfactory result. The second lesson is that serious mistakes in any of the stages can have harmful effects that slow down the growth rate and eliminate the results that were previously achieved.
38 THS. Trương Thị Hải Thuận Change management of technology enterprises in the era of 4th IR in Vietnam Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí International Journal of Commerce and Management Research ISSN: 2455-1627 Tác giả phụ
IR 4.0 is taking place in many developed countries and provides opportunities for developing countries, helping to shorten the industrialization process by taking short cuts, leaps and bounds to higher technology. It gives mankind the opportunity to change the faces of economies, but there are hidden risks. Over the past few days, the concept of IR 4.0 has been mentioned a lot on media and social networks. Along with that is the promise of changing the life of businesses in Vietnam if this wave is welcomed. Economic uncertainties arising from the IR 4.0 will lead to instability in life. Its consequences will be the political fragility and instability. If governments do not fully understand and prepare for the IR 4.0, the risk of global instability is forthcoming. So, managing change in technology enterprises in the era of IR 4.0 should be important topic ò research in this article.
39 THS. Trương Thị Hải Thuận Managing political and legal risks of foreign corporations entering Vietnam market Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí International Journal of Commerce and Management Research ISSN: 2455-1627 Tác giả phụ
This article present some kind of risk of hard type that foreign corporations must face entering Vietnam market. Political and legal risk is very specific that differentiate Vietnam business environment from other business environments in the world, especially those of highly developed market. The article hints out how to manage those risks appropriately to achieve best business results for the foreign corporations which are not used to the completely new business environment they are facing.
40 THS. Trương Thị Hải Thuận Analysis of strategic risk of domestic and foreign real estate enterprises operating in vietnam’s market Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí International Journal of Commerce and Management Research ISSN: 2455-1627 Tác giả phụ
In recent years, Vietnam economy has made a great progress with the economic growth rate of the upcoming year is always higher than the previous year. The real estate market is also developing strongly and deeply, being considered a potential market and opportunity. Many domestic and foreign investors have seen and grasped these opportunities. A series of new urban areas, supermarkets, hotels, commercial centers, offices for rent is rising continuously in the biggest cities to meet the increasing demand of people. The volatility of the real estate market is very erratic. Because this is a market that occupies a large capital, the negative changes of the real estate market will directly affect the economy strongly, possibly causing potential crisis. Therefore, it is necessary to identify strategic risks to have appropriate solutions to avoid or minimize losses and damages. This article will highlight the common strategic risks in the real estate market, as well as offer adequate solutions and recommendations to prevent and overcome risks in the most effective way.
41 THS. Huỳnh Quốc Anh Leading changes and self-management strategy of CEOs in technology corporations in the world Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí International Journal of Commerce and Management Research ISSN: 2455-1627 Tác giả phụ
Over the past decade, the author has observed over 100 companies that have strived to become significant competitors. These efforts go in many different directions: comprehensive quality management, reengineering, appropriate scale selection, restructuring, cultural change, and total change. However, in most cases, the basic goal is the same: to create fundamental changes in the way of business to help cope and deal with new increasingly challenging markets. A few of these efforts of change are very successful. A few others completely failed. The lessons that can be drawn up are very interesting and probably will involve many organizations in the increasingly competitive business environment of the coming decades. One lesson is that the process of change takes place over several stages and often takes a long time. “Burning stage” only shows a fast speed and never gives a satisfactory result. The second lesson is that serious mistakes in any of the stages can have harmful effects that slow down the growth rate and eliminate the results that were previously achieved.
42 THS. Huỳnh Quốc Anh Change management of technology enterprises in the era of 4th IR in Vietnam Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí International Journal of Commerce and Management Research ISSN: 2455-1627 Tác giả phụ
IR 4.0 is taking place in many developed countries and provides opportunities for developing countries, helping to shorten the industrialization process by taking short cuts, leaps and bounds to higher technology. It gives mankind the opportunity to change the faces of economies, but there are hidden risks. Over the past few days, the concept of IR 4.0 has been mentioned a lot on media and social networks. Along with that is the promise of changing the life of businesses in Vietnam if this wave is welcomed. Economic uncertainties arising from the IR 4.0 will lead to instability in life. Its consequences will be the political fragility and instability. If governments do not fully understand and prepare for the IR 4.0, the risk of global instability is forthcoming. So, managing change in technology enterprises in the era of IR 4.0 should be important topic ò research in this article.
43 TS. Hồ Thiện Thông Minh Leadership, power and influence in state-owned enterprises in Vietnam Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí International Journal of Commerce and Management Research ISSN: 2455-1627 Tác giả phụ
In the success of every organization, businesses have a leader figure. It would be great if the leader is not only powerful, but also influential. Correct thinking about own role will help leaders choose effective ways to lead staff. In many functions, the influence of leaders is evaluated as the most important factor for the success of each business.
44 TS. Hồ Thiện Thông Minh TÁC ĐỘNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2018 – 2025 THEO CƠ CHẾ ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Hội thảo quốc tế Hội thảo khoa học cấp Thành phố “Trao theo các quy chế đặc thù nhằm tạo bước phát triển nhanh, mạnh, bền vững cho Thành phố Hồ Chí MInh” ISBN 978-604-922-731-8 Tác giả phụ
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế thành phố (GRDP) đến năm 2020 đạt bình quân từ 8 – 8,5%/năm, trong đó khu vực dịch vụ tăng bình quân từ 9 – 9,6%/năm, khu vực công nghiệp – xây dựng tăng bình quân từ 7,6 – 7,8%/năm, khu vực nông – lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân từ 5,8 – 6%/năm. Để đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố theo các chỉ tiêu đề ra, cần thiết phải xây dựng các kịch bản tăng trưởng kinh tế ở cấp độ chung cho toàn thành phố và ở cấp độ các ngành thuộc các khu vực kinh tế, đặc biệt tốc độ tăng trưởng thuộc 9 nhóm ngành dịch vụ và 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố. Chính vì thế, việc xây dựng và đề xuất các ngành nghề đồng thời dự báo phát triển nguồn nhân lực chủ động thích nghi theo các kịch bản tăng trưởng là một yêu cầu cấp thiết trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn