Việc làm sinh viên

May 2022

April 2022

March 2022

Tuyển thực tập sinh Kỹ thuật Phần mềm 4-2022

Chúng tôi đang tìm thực tập sinh để giúp Bộ phận Kỹ thuật Lixibox thiết kế và xây dựng các ứng dụng web, ứng dụng phía máy chủ và API cũng như các công cụ nội bộ. Mục đích là để xây dựng hệ thống code dễ mở rộng và cải thiện trải nghiệm mua sắm. Trong thời gian thực [...]

December 2021

October 2021

December 2019

November 2019

August 2019

March 2019

February 2019

November 2018

June 2018

Go to Top