Luận văn – Khóa luận

April 2020

Luận văn – Khóa luận của sinh viên năm 2019

STT Đề tài luận văn - khóa luận Sinh viên Xem 1 Using games to improve young learners in teaching English vocabulary at Five Stars English School Dang Thi Thien Kim ID: 97011400915 2 Some strategies to do Part 1 and Part 2 of the TOEIC listening new version 2019 for the learners at “Thay Giang Co Mai” English [...]

January 2020

Luận văn – Khóa luận của sinh viên năm 2018

STT Đề tài luận văn - khóa luận Sinh viên Xem 1 Nghiên cứu hành vi mua cà phê Highland của sinh viên tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Ngọc My MSSV: 54011400819 2 ĐÁNH GIÁ VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CÀ PHÊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN [...]

Luận văn – Khóa luận của sinh viên năm 2017

STT Đề tài luận văn - khóa luận Sinh viên Xem 1 Nghiên cứu hoạt động Marketing Online tại Công ty TNHH Phương Nam Digital Đặng Nguyệt Nhi MSSV: 54011300779 2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh Nhập khẩu Xăng dầu tại Công ty Cổ phần Dương Đông – Hoà Phú Đào Lê Thanh [...]

Luận văn – Khóa luận của sinh viên năm 2016

STT Đề tài luận văn - khóa luận Sinh viên Xem 1 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa container xuất nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty Cổ phần Vật tư Du lịch Nguyễn Thị Thu Hằng MSSV: 64011200725 2 Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường [...]

Go to Top