Cảm nhận Giáo viên – Nhân viên – Sinh viên

July 2013

Cảm nhận về thư viện của sinh viên SIU

Hồ Ngọc Hoàng Tâm - Lớp liên thông Đại học Ngành tiếng Anh Là một sinh viên đại học, em thường phải tìm nhiều nguồn tài liệu khác nhau để phục vụ cho những bài thuyết trình hoặc bài tiểu luận được giao. Nhiều sinh viên ngày nay vẫn thường chọn cách tìm tài liệu trên mạng vì tính [...]

Cảm nhận của cán bộ Giảng viên – Nhân viên về thư viện SIU

Tiến sĩ Jose Rewel J. Santural – Giảng viên SIU Thư viện SIU được mở ra nhằm đáp ứng nhu cầu cho sinh viên trong việc học tập và nghiên cứu. Thư viện SIU trang bị các tài liệu nghiên cứu và nhiều đầu sách giúp nâng cao các kỹ năng nghiên cứu cho sinh viên, đồng thời, là [...]

Go to Top