Thông báo

May 2023

April 2023

March 2023

February 2023

Chương trình khảo sát sơ bộ của Đoàn đánh giá ngoài tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Viện Sau đại học - Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, doanh nghiệp, đối tác, cựu học viên và học viên cao học các khóa của trường về chương trình khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo Trường Đại học Quốc [...]

November 2022

October 2022

Go to Top