Tham quan thực tế

April 2021

Tham quan thực tế Trung tâm Hoa Kỳ

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Quản trị kinh doanh (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) về chương trình tham quan thực tế Trung tâm Hoa Kỳ.

Tham quan thực tế Khách sạn Lotte Legend Sài Gòn

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên khóa 12 chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn và sinh viên khóa 11, 12 ngành Quản trị kinh doanh (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) về chương trình tham quan thực tế Khách sạn Lotte Legend Sài Gòn.

March 2021

January 2021

Tham quan thực tế công ty TMA SOLUTIONS

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Khoa học máy tính về chương trình tham quan thực tế công ty TMA SOLUTIONS.

December 2020

Tham quan thực tế khách sạn New World Saigon

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Quản trị du lịch và Quản trị nhà hàng – khách sạn khóa 10, 11 về chương trình tham quan thực tế khách sạn New World Saigon.

Tham quan thực tế khách sạn Vinpearl Luxury Landmark 81

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing và Quản trị nhà hàng - khách sạn khóa 10, 11, 12 về chương trình tham quan thực tế khách sạn Vinpearl Luxury Landmark 81.

November 2020

Tham quan thực tế khách sạn Sheraton Sài Gòn

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Quản trị du lịch và Quản trị nhà hàng – khách sạn khóa 13 về chương trình tham quan thực tế khách sạn Sheraton Sài Gòn.

Tham quan thực tế khách sạn Park Hyatt Sài Gòn

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Quản trị du lịch và Quản trị nhà hàng – khách sạn khóa 10, 12 về chương trình tham quan thực tế khách sạn Park Hyatt Sài Gòn.

Tham quan thực tế khách sạn Sofitel Sài Gòn

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Quản trị du lịch và Quản trị nhà hàng – khách sạn khóa 11 về chương trình tham quan thực tế khách sạn Sofitel Sài Gòn.

September 2020

Go to Top