Công trình khoa học – Sinh viên

October 2020

Công trình khoa học của sinh viên SIU ngành Công nghệ thông tin năm học 2019-2020

STT Đề tài Tác giả Giảng viên hướng dẫn Tên Cuộc thi/Tạp chí/Hội thảo Giải thưởng Download 1 Nhận dạng vân lòng bàn tay sử dụng đặc trưng mã hướng phân biệt 1. Phạm Thị Quỳnh 2. Phạm Nguyễn Hữu Phương TS. Văn Thiên Hoàng Cuộc thi “sinh viên nghiên cứu khoa học lần 2 năm học 2019-2020” tại Đại [...]

Công trình khoa học của sinh viên SIU ngành Ngôn ngữ Anh năm học 2019-2020

STT Đề tài Tác giả Giảng viên hướng dẫn Tên Cuộc thi/Tạp chí/Hội thảo Giải thưởng Download 1 An investigation on the difficulties in learning the listening skill of first-year students in the English Department at the Saigon International University and suggested solutions 1. Lý Ngô Sỹ An 2. Nguyễn Lê Trí Ngân 3. Nguyễn Thị Phương Thi 4. Võ [...]

November 2019

Công trình khoa học của sinh viên SIU ngành QTKD năm học 2018-2019

STT Đề tài Tác giả Giảng viên hướng dẫn Tên Cuộc thi/Tạp chí/Hội thảo Giải thưởng Download 1 Các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuát kinh doanh Việt Nam trong cuộc chiến thương mại Trung quốc - Hoa kỳ 1. Trần Lâm Phú Chu Bảo Hiệp Cuộc thi "NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN SIU [...]

Go to Top